چرا بعضیها تا جایی که میتونن اول با احساست یکی بازی میکنن بعد هم الکی الکی ادا در می آرن؟ آخه با این کارا میخان چی رو ثابت کنن بجز سنگدلی خودشون رو به خودشون! فکر میکنن که طرف مقابل در دامشون هست و هر کارش هم کنن هر بلائی سرش بیارن ساکت میمونه! خبر ندارن که اونها خودشون هم در آخر به خاطرات میپیوندن. این چیزی هست که همه باید توو کلمون باشه حالا بعضی ها سعی میکنن اقلا جزو خاطرات خوش بقیه باشن و بعضی............متاسفم وقعا!!!